Octopus

Octopus Boekhouding is een pionier op vlak van internetboekhouden, en één van de grootste aanbieders in België.  Het pakket draait in de cloud (zoals Exact Online), maar vereist wel nog een minimale installatie per toestel waar de boekhouding op beschikbaar moet zijn (zoals Venice of WinBooks). Doordat de data online gecentraliseerd wordt, is het relatief eenvoudig om Octopus te connecteren aan bestaande software binnen uw organisatie.

Webdoos heeft reeds ervaring met Octopus te automatiseren door links te leggen met ERP-software en intranet processen.  Deze expertise kan ingezet worden om het pakket eveneens in uw bedrijf te implementeren en automatiseren.

Over Webdoos

Webdoos helpt sympathieke klanten met uitdagende, technische projecten.

Van digitale storytelling en verrassende websites tot complexe web-applicaties met marketingcampagnes.